12 37 31 666
Jesteś zainteresowany naszymi systemami?
Wyślij zapytanie
logo
Systemy rynnowe z PVC
logo
Systemy rynnowe ze Stali
logo
System Rynny Ukrytej
logo
Podsufitka dachowa z PVC

Co to jest studzienka rewizyjna? Rodzaje i zastosowanie

Ocena: 5.0
Ładowanie...

Co to jest studzienka rewizyjna?

Studzienka rewizyjna to ważny element każdego systemu kanalizacji, wentylacji lub innego typu rurociągu. Pozwala ona na wykonanie kontroli stanu instalacji, wykonania napraw lub regulacji. Umieszcza się ją zwykle w miejscu krzyżowania się lub rozgałęziania przewodów, jak również w punktach, gdzie zainstalowane jest dodatkowe oprzyrządowanie — wodomierze czy gazomierze. Najpowszechniej wykorzystywane są studzienki kanalizacyjne, jednak stosowane są równie powszechnie niemal w każdym typie instalacji — od tych publicznych, takich jak gazociągi, wodociągi czy sieci komunikacyjne, aż po zastosowanie domowe — na przykład w przydomowych oczyszczalniach ścieków i systemach kanalizacyjnych. Często studzienki rewizyjne zakładane są także w miejscach, w których publiczne instalacje przechodzą do prywatnej części sieci — tam montowane są liczniki, pozwalające sprawdzić zużycie danego medium.

Studzienki rewizyjne umieszczane są wszędzie tam, gdzie znajduje się potencjalnie trudny odcinek przewodu kanalizacyjnego lub innego — w miejscach łączenia różnej średnicy przewodów, na odcinkach zmiany kierunku, w punktach gdzie instalacja zmienia średnicę. Wszystkie wymienione miejsca, w przypadku kanalizacji są potencjalnie zagrożone powstawaniem zatorów, dlatego umiejscowienie studzienki nad tymi potencjalnie niebezpiecznymi miejscami pozwoli na dokładną inspekcję miejsca i szybkie usunięcie ewentualnej awarii.

Studzienki rewizyjne to elementy instalacji wkopywane w grunt, w taki sposób, aby jej wylot umieszczony był nad gruntem. Może ona mieć kształt komina, skrzyni lub beczki. W zależności od rozmiaru i przeznaczenia, studzienki rewizyjne wykonane mogą być z betonu (w przypadku tych większych, na przykład studzienek kanalizacyjnych), lub z tworzyw sztucznych.

Rodzaje studzienek rewizyjnych

Ze względu na specyfikację i rolę, jaką pełnią, wyróżniamy następujące rodzaje studzienek inspekcyjnych:

Studzienki włazowe

Wykonane z betonu i przykryte żeliwnym lub stalowym włazem, zwykle mają średnicę od 0.8 do 1 metra dla kanałów o średnicy poniżej 0.6 metra i 1.2 metra dla kanałów o wyższej średnicy.  Są to studzienki zaopatrzone w drabinkę lub schody wewnętrzne umożliwiające zejście do kanału i wykonanie inspekcji, lub potrzebnych napraw.  Najczęściej stosowane w przypadku instalacji ściekowych, burzowych i szeroko pojętego systemu kanalizacji.

Studzienki niewłazowe

Niewielkie studzienki wykonane często z tworzyw sztucznych, pozwalające na obserwację przepływu w kanale lub użycie sprzętu kontrolnego/czyszczącego z powierzchni gruntu.  Tego typu studzienki rewizyjne występują w czterech podstawowych wymiarach - 25cm, 31,5 cm, 40 cm, i 60 cm. Zwykle kontrole przeprowadzane w takich studzienkach odbywają się za pomocą specjalnych kamer, które można wpuścić do wewnątrz i sterować nimi z powierzchni gruntu.

Studzienka przelotowa

Umieszczana zwykle w miejscach załamania kanału w poziomie, na zmianach spadku instalacji oraz na długich, prostych odcinkach, gdy odległość między dwoma studzienkami węzłowymi jest zbyt duża, by móc wykonać inspekcję na całej długości między nimi.

Studzienka połączeniowa

Umieszczana w miejscu połączenia dwóch kanałów w jeden.

Zastosowanie studzienek rewizyjnych

Do najbardziej rozpowszechnionych zastosowań studzienek rewizyjnych należą:
  • studzienka kanalizacyjna
  • gazowa studzienka inspekcyjna
  • studzienka do odczytu wodomierzy
  • studzienka telekomunikacyjna
  • studzienka rewizyjna dla przydomowych oczyszczalni
  • studzienka armaturowa

Podsumowanie

Studzienki kanalizacyjne to powszechnie stosowany element instalacji. Pozwalają na szybki i wygodny dostęp do rur kanalizacyjnych, wodnych, drenażowych, jak również do newralgicznych miejsc w instalacjach gazowych i wszystkich tych instalacji, które prowadzone są pod ziemią. Dzięki ich odpowiednio częstemu rozmieszczeniu można wykonać potrzebne konserwacje i naprawy bez konieczności prowadzenia prac ziemnych. Dlatego warto o nich pamiętać podczas budowy instalacji oraz utrzymywać je w dobrym stanie.
nie wiesz jaki system wybrać? Skontaktuj się
z naszym doradcą