Zaujímajú vás naše systémy?
Zašlite svoj dopyt
logo
Hranatý Odkvapový Systém
logo
Výrobky z PVC
logo
Výrobky z ocele
logo
Systém Skrytých Odkvapov
logo
Plastové strešné podhľady
Odkvapový systém KROP OCEĽ

koleno

Prvok spájajúci žľabový kotlík so zvodovou rúrou. Umožňuje účinný odtok dažďovej vody do zvodu a následne do kanalizácie pod správnym uhlom.
systém
uhol
systém
90
uhol
60°

systém
100
uhol
60°

koleno prierezy

Spolupracujte s nami

Kde kúpiť?

Vyhľadať vo vašom
okolí

Systém je k dispozícii v nasledujúcich farbách:
Neviete aký systém si vybrať?

kontaktujte nášho
poradcu