Zaujímajú vás naše systémy?
Zašlite svoj dopyt
logo
Výrobky z PVC
logo
Výrobky z ocele

Odkvapový systém KROP OCEĽ koleno

Prvok spájajúci žľabový kotlík so zvodovou rúrou. Umožňuje účinný odtok dažďovej vody do zvodu a následne do kanalizácie pod správnym uhlom.
systém
uhol
systém
90
uhol
60°

systém
100
uhol
60°

koleno prierezy

Systém je k dispozícii v nasledujúcich farbách:
Neviete aký systém si vybrať?

kontaktujte nášho
poradcu